Dotace MŠMT

10.08.2017

V roce 2017 jsme obdrželi neinvestiční dotaci z MŠMT- Program VIII-Organizace sportu ve sportovních klubech a tuto dotaci jsme použili na zabezpečení činnosti oddílu stolního tenisu v souladu s dotačními podmínkami.